Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

GECORO

welkom bij onze dienst

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Gustaaf Van Gucht, voorzitter
gustaafvangucht@hotmail.com

Michel Walgraef, ondervoorzitter


Lies Cochez, secretaris
lies.cochez@buggenhout.be


De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een adviesorgaan, geen politiek orgaan. Het is zowat de brug tussen de politiek en de bevolking.
De commissie speelt in de eerste plaats een belangrijke rol bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zij kan advies geven en zelf voorstellen doen. Daarenboven speelt ze een rol bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's): zij bundelt en coŲrdineert de reacties van het openbaar onderzoek en geeft advies aan de gemeenteraad op basis van deze gegevens.

Het schepencollege of de stedenbouwkundig ambtenaar kunnen de GECORO steeds om advies vragen inzake een dossier. Dit advies is echter niet bindend. De leden ervan zijn aangesteld voor een periode van 6 jaar, gelijklopend met de ambtstermijn van het bestuur. De leden zijn aangesteld door de gemeenteraad en vertegenwoordigen de verschillende geledingen van de maatschappij.