Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Bekendmakingen

welkom bij onze dienst

ACC
Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
bart.biesemans@buggenhout.be


Vanaf 1 januari 2014 moeten de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester op de gemeentelijke website worden bekendgemaakt door de burgemeester.

Samen met de tekst moet er ook melding worden gemaakt van de datum waarop ze werden goedgekeurd ťn de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

Door de wijziging van artikel 186 van het gemeentedecreet is het niet meer nodig om de reglementen en verordeningen aan te kondigen via een aanplakbrief die minstens twintig dagen op het aanplakbord aan het gemeentehuis blijft hangen.

Artikel 187 van het gemeentedecreet werd niet gewijzigd.

Dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan.

De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.


Subsidies sportverenigingen (GR 23/01/2014) Retributie administratieve stukken (GR 27/02/2014) Belasting vervoer politievoertuig (GR 27/02/2014)
Verkeersreglement Oude Kerkweg (GR 27/03/2014) Hoofdstuk 6 politiereglement (GR 27/03/2014) Verkeersreglement Hanenstraat (GR 24/04/2014) Verkeersreglement Minneveld ( GR 24/04/2014)
Verkeersreglement Molenstraat (GR 24/04/2014) Verkeersreglement Spoorwegstraat (GR 24/04/2014) Verkeersreglement Varentstraat (GR 24/04/2014) Huishoudelijk reglement IBO (GR 24/04/2014)
Retributie plaatsrechten (GR 22/05/2014) Retributie markten (GR 22/05/2014) Retributie gebruik openbaar domein (GR 22/05/2014) Retributie sportkampen (GR 22/05/2014)
Verkeersreglement Kasteelstraat (GR 22/05/2014) Verkeersreglement Stenenstraat (GR 22/05/2014) Verkeersreglement Varentstraat (GR 22/05/2014) Politieverordening WK voetbal
Politieverordening La Fiesta Politieverordening Area 61 Goedkeuring jaarrekening 2013 (GR 26/06/2014) Budgetwijziging 2014 (GR 26/06/2014)
Machtiging Verko (GR 26/06/2014) Project Gezonde Gemeente (GR 26/06/2014) Politieverordening Openlucht TD KSA Buggenhout Retributiereglement onderwijs (GR 28/08/2014)
Verkeersreglement Hoogweg (GR 28/08/2014) Verkeersreglement Lijneveldstraat (GR 28/08/2014) Verkeersreglement Maalderijstraat (GR 28/08/2014) Verkeersreglement Minneveld (GR 28/08/2014)
Verkeersreglement Vierhuizen (GR 28/08/2014) Retributie administratieve stukken (GR 25/09/2014) Schoolreglement Muziekacademie (GR 25/09/2014) Retributiereglement onderwijs (GR 23/10/2014)
Hulpverleningszone Oost (GR 23/10/2014) Budgetwijziging 2014 nr. 2 (GR 27/11/2014) Retributie goederen en materialen (GR 27/11/2014) Verkeersreglement Kasteelstraat (GR 27/11/2014)
Belasting identiteitskaarten, ... (GR 18/12/2014) Retributie grafconcessies, ... (GR 18/12/2014) Belasting tweede verblijven (GR 18/12/2014) Belasting ophalen afval (GR 18/12/2014)
Belasting op drijfkracht (GR 18/12/2014) Belasting drukwerk handelskarakter (GR 18/12/2014) Verkeersreglement Hauwerstraat (GR 18/12/2014) Verkeersreglement Sint-Jozefstraat (GR 18/12/2014)
Verkeersreglement Spoorwegstraat (GR 18/12/2014) Verkeersreglement Veerstraat (GR 18/12/2014) Verkeersreglement Vierhuizen (GR 18/12/2014) Reglement begraafplaatsen (GR 18/12/2014)
Retributieverordening blauwe zone (GR 22/01/2015) Retributieverordening kortparkeren (GR 22/01/2015) Retributie goederen en materialen (GR 26/02/2015) Retributie gemeent. infrastructuur (GR 26/02/2015)
AV buurt- en ruilverkavelingswegen (GR 26/02/2015) Verkeersreglement Kasteelstraat (GR 26/02/2015) Verkeersreglement Molenstraat (GR 26/02/2015) Verkeersreglement Veldstraat (GR 26/02/2015)
Huishoudelijk reglement De Pit (GR 26/02/2015) Retributie tussenkomsten brandweer (GR 26/03/2015) Archiefreglement (GR 26/03/2015) Verkeersreglement Drietorenstraat (GR 23/04/2015)
Verkeersreglement Hauwerstraat (GR 23/04/2015) Verkeersreglement Minneveld (GR 23/04/2015) Verkeersreglement Putweg (GR 23/04/2015) Verkeersreglement Vekenstraat (GR 23/04/2015)
Verkeersreglement Vierbunderstraat (GR 23/04/2015) Reglement organisatie evenement (GR 23/04/2015) Jaarrekening 2014 (GR 28/05/2015) Verkeersreglement Molenstraat (GR 28/05/2015)
Reglement vrijetijdspas (GR 28/05/2015) Budgetwijziging 2015 nr. 1 (GR 25/06/2015) Convenant kernversterking (GR 25/06/2015) Samenwerkingsovereenkomst BEA (GR 27/08/2015)
Verkeersreglement Beukenstraat (GR 27/08/2015) Verkeersreglement Genthof (GR 27/08/2015) Verkeersregl. Houtenmolenstraat (GR 27/08/2015) Verkeersreglement Kasteelstraat (GR 27/08/2015)
Verkeersreglement Maricolenweg (GR 27/08/2015) Verkeersreglement Vitsstraat (GR 27/08/2015) Parkeerterrein De Pit (GR 27/08/2015) Retributiereglement onderwijs (GR 27/08/2015)
Aangepaste overeenkomst Aulam (GR 24/09/2015) Budgetwijziging 2015 nr. 2 (GR 22/10/2015) Verkeersreglement Dreef (GR 26/11/2015) Verkeersreglement Dries (GR 26/11/2015)
Verkeersreglement Molenstraat (GR 26/11/2015) Verkeersreglement Veldeke (GR 26/11/2015) Verkeersreglement Veldstraat (GR 26/11/2015) Algemeen politiereglement (deel 1) (GR 26/11/2015)
Algemeen politiereglement (deel 2) (GR 26/11/2015) Budget 2016 (GR 17/12/2015) Belasting identiteitsbewijzen edm (GR 17/12/2015) Retributie op grafconcessies edm (GR 17/12/2015)
Tarieven producten ihkv toerisme (GR 17/12/2015) Onrechtmatige aanplakkingen (GR 17/12/2015) Verwijderen afvalstoffen edm (GR 17/12/2015) Bestrijding verkrotting gebouwen (GR 17/12/2015)
Verkeersreglement Bovendonkstraat (GR 28/01/2016) Verkeersreglement Platteput (GR 28/01/2016) Tussenkomsten politiezone (GR 25/02/2016) Retributie gemeent. infrastructuur (GR 25/02/2016)
Algemeen politiereglement (GR 25/02/2016) Lokale bemiddeling GAS (GR 25/02/2016) Personen buitenlandse herkomst (GR 25/02/2016) Belasting op drijfkracht (GR 28/04/2016)
Verkeersreglement gewestweg N17 (GR 28/04/2016) Verkeersreglement Veldeke (GR 28/04/2016) Verkeersreglement Brielstraat (GR 28/04/2016) Verkeersreglement Broekstraat (GR 28/04/2016)
Politieverordening activiteiten EK voetbal 2016 Jaarrekening 2015 (GR 18/05/2016) Budgetwijziging 2016 nr. 1 (GR 23/06/2016) Verkeersreglement Hanenstraat (GR 25/08/2016)
Verkeersreglement Vitsstraat (GR 25/08/2016) Verkeersreglement Vitsplas (GR 25/08/2016) Retributiereglement onderwijs (GR 25/08/2016) Retributie administratieve stukken (GR 27/10/2016)
Retributie gemeent. infrastructuur (GR 27/10/2016) Retributie ontleningen bibliotheek (GR 27/10/2016) Retributie tussenkomsten brandweer (GR 27/10/2016) Verkeersreglement Eikendreef (GR 27/10/2016)
Verkeersreglement Genthof (GR 27/10/2016) Verkeersreglement Kloosterstraat (GR 27/10/2016) Gebruikersreglement Speel-o-theek (GR 27/10/2016) Retributie gebruik openbaar domein (GR 24/11/2016)
Verkeersreglement Kalkenstraat (GR 24/11/2016) Budget 2017 (GR 22/12/2016) Retributie identiteitskaarten, ... (GR 22/12/2016) Belasting op drijfkracht (GR 22/12/2016)
Belasting drukwerk/reclame (GR 22/12/2016) Schoolreglement Muziekacademie (GR 22/12/2016) Retributies prestaties RO, SB, ... (GR 26/01/2017) Retributies prestaties RO, SB, ... (GR 23/02/2017)
Verkeersreglement Breemstraat (GR 23/02/2017) Verkeersreglement Bovendonkstraat (GR 23/02/2017) AV buurt- en ruilverkavelingswegen (GR 23/02/2017) Belasting op leegstand (GR 23/03/2017)
AV buurt- en ruilverkavelingswegen (GR 27/04/2017) Jaarrekening 2016 (GR 18/05/2017) Retributies prestaties RO, SB, ... (GR 22/06/2017) Polder Vlassenbroek onderhoudswerken
Code Infrastructuur- en nutswerken (GR 24/08/2017) Verkeersreglement Kasteelstraat (GR 24/08/2017) Verkeersreglement Kerkstraat (GR 24/08/2017) Verkeersreglement Klaverveld (GR 24/08/2017)
Verkeersreglement Vekenstraat (GR 24/08/2017) Verkeersreglement Veldstraat (GR 24/08/2017) Retributie fuifbandjes & oordopjes (GR 24/08/2017) Ambtenaren admin. sancties (GR 24/08/2017)
Retributiereglement onderwijs (GR 24/08/2017) Verkeersreglement Bovendonkstraat (GR 28/09/2017) Subsidiereglementen jeugdwerk (GR 28/09/2017) Budgetwijziging 2017 nr. 1 (GR 26/10/2017)
Huishoudelijk reglement De Pit (GR 26/10/2017) Verkeersreglement Pastorijstraat (GR 23/11/2017) Verkeersreglement Scheldestraat (GR 23/11/2017) Verkeersreglement Veerstraat (23/11/2017)
Budgetwijziging 2017 nr. 1 (GR 21/12/2017) Budgetwijziging 2017 nr. 1 (GR 21/12/2017) Budget 2018 (GR 21/12/2017) Opcentiemen onroerende voorheffing (GR 21/12/2017)
Belasting op drijfkracht (GR 21/12/2017) Algemeen politiereglement (GR 21/12/2017) Traject Taalbeleid (GR 21/12/2017) Verkeersreglement Dries (GR 25/01/2018)
Verkeersreglement Kloosterstraat (GR 25/01/2018) Verkeersreglement Krapstraat (GR 25/01/2018) Verkeersreglement Lentepark (GR 25/01/2018) Verkeersreglement Vierhuizen (GR 25/01/2018)
Verkeersreglement Krapstraat (GR 22/02/2018) Verkeersreglement Vitsstraat (GR 22/02/2018) Algemeen politiereglement (GR 22/03/2018) Verkeersreglement Vierhuizen (GR 22/03/2018)
Belasting identiteitskaarten, ... (GR 26-04-2018) Verkeersreglement zone 30 (GR 26-04-2018) Jaarrekening 2017 (GR 31/05/2018) Algemeen politiereglement (GR 31/05/2018)
Verkeersreglement buurtwegen 49 en 109(GR28/06/18) Verkeersreglement afbakening zone 30 (GR28/06/18) Verkeersreglement afbakening zone 50 (GR28/06/18) Verkeersreglement Blauwselstraat (GR28/06/18)
Verkeersreglement Bosstraat(GR28/06/18) Verkeersreglement Brandstraat(GR28/06/18) Verkeersreglement Broekstraat(GR28/06/18) Verkeersreglement Damstraat(GR28/06/18)
Verkeersreglement Eikendreef(GR28/06/18) Verkeersreglement Holstraat(GR28/06/18) Verkeersreglement Hoogweg(GR28/06/18) Verkeersreglement Houtenmolenstraat(GR28/06/18)
Verkeersreglement Krapstraat(GR28/06/18) Verkeersreglement Molenstraat(GR28/06/18) Verkeersreglement Nieuwstad(GR28/06/18) Verkeersreglement Processieweg(GR28/06/18)
Verkeersreglement Spiedamstraat(GR28/06/18) Verkeersreglement Stationsstraat(GR28/06/18) Verkeersreglement Varentstraat(GR28/06/18) Verkeersreglement Vekenstraat(GR28/06/18)
Verkeersreglement Vierbunderstraat(GR28/06/18)