Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Omgeving

welkom bij onze dienst

Lies Cochez,Ingrid Olbrechts, Jessica Marcel, Kathleen Baeck, Renalda Moerenhout,Sharissa Balliauw

ACC Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
Tel. 052 33 95 29


De dienst Omgeving gaat over de ruimtelijke ordening (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en Bijzonder Plan van Aanleg), stedenbouw, huisvesting en leefmilieu.

U kan er terecht voor alle informatie en vergunningen omtrent bouwen, verbouwen en wonen. Deze dienst zorgt voor stedenbouwkundige vergunningen en bekijkt alle aanvragen en voorziet die van gepast advies. Ook bouwovertredingen worden nauw opgevolgd. U kan steeds langskomen tijdens de openingsuren voor algemeen advies.

De dienst huisvesting werkt nauw samen met de sociale dienst van het OCMW. Voor informatie over sociale woningen kan u bij de huisvestingsambtenaar terecht.

De milieudienst omvat een divers pakket aan diensten die gerelateerd zijn aan het leefmilieu. U kan bij deze dienst terecht voor diverse vergunningen. De milieudienst stuurt de milieuraad aan en houdt controles bij bedrijven. De dienst organiseert sensibiliseringsacties en werkt actief aan een zwerfvuilbeleid. Indien u als vrijwilliger aan de slag wil en zwerfvuil wil opruimen, kan u steeds bij de milieudienst terecht voor materiaal. Tijdens de sluitingsdagen, weekends, feestdagen (dag en nacht) kunt u voor milieuklachten terecht bij de politie van Lebbeke 052 46 83 83.

openingsuren


Afvalfactuur reclameborden Subs. hemelwater en infiltratie Afvalkalender Verko 2018
Milieuverantwoord productgebruik geo-informatie GRS/tekst/bind GRS/kaart 1.10_economie
GRS/Kaart 1.14_landbouw GRS/Kaart 1.16_Opdorp GRS/Kaart 1.9_recreatie GRS/Kaart 2.12_Buggenhoutbos
Sociaal huisvestingbeleid Groencontainer Bebloeming composteren
containerpark Bezwaar huisvuil compostvat eikenprocessierups
GRS/Kaart 1.6_erfgoedlandschappen GRS/Kaart 1.8_nederzetting GRS/Kaart 2.0_fietsnetwerk GRS/Kaart 2.11_oude Briel
GRS/Kaart 2.3_nederzettingsst. GRS/Kaart 2.6_verkeer GRS/Kaart 2.8_Opdorp GRS/Kaart 3.1_actieplan
RUP voorontwerp Fed. Voedselagentschap Huisvuil/Groen/PMD Melding sluikstorten
milieuwinkel papierophaling plantafstand energieverbruik
Hondenpoep GRS/Kaart 1.21_Gewestplan GRS/Kaart 1.23_visie Dendermonde Aanvraag org. Muziekactiviteit
structuurplan brochure GECORO kapvergunningen verordeningen
Vuurwerk Water inlichtingen vergunningen
Sociale dakisolatiepremie attesten vergunning nodig? GRS/Kaart 1.4_reliŽf en bodem
GRS/Kaart 2.10_N17 GRS/Kaart 2.2_open ruimte GRS/Kaart 2.5_economie GRS/Kaart 2.9_Opstal
Premiezoeker GRS/Kaart 1.17_Opstal GRS/Kaart 1.18_Oude Briel GRS/Kaart 1.19_Woonband N17
GRS/Kaart 1.2_macro GRS/Kaart 1.20_Buggenhoutbos GRS/Kaart 2.1_Gewenste Structuur GRS/Kaart 2.4_recreatie
GRS/Kaart 2.7_Buggenhout GRS voorpagina bouwovertredingen Is dit bouwgrond
Nutsvoorzieningen retributie stedenbouwkundig uittreksel GRS/Kaart 1.3_hiŽrarchie kernen Digitale bouwaanvraag
registratie huurcontract Kringloopwinkel milieuvergunningen natuurrampen
Pesticiden... Zonder is gezonder Premiezoeker putwater GRS/tekst/inf
GRS/tekst/richtinggevend GRS/goedkeuringsbesluit GRS/Kaart 1.1_situering vogelopvangcentrum
GRS/Kaart 1.11_verkeer GRS/Kaart 1.12_natuur GRS/Kaart 1.13_landbouwzetels kleine landschapselementen
GRS/Kaart 1.15_Buggenhout GRS/Kaart 1.5_historisch septische put Mazout/stookolie
vossenmeldpunt GRS/Kaart 1.7_bestaande structuur Subsidies groendaken Reg. Landsch. Schelde-Durme
selectief slopen snoeihout Subsidie warmtepompen verbranden
zwaluwkolonies