Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Omgeving

welkom bij onze dienst

Ingrid Olbrechts,Mathieu Moyson, Kathleen Baeck,Peter Peeters, Renalda Moerenhout

ACC Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
Tel. 052 33 95 29
omgeving@buggenhout.be


De dienst Omgeving gaat over de ruimtelijke ordening (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en Bijzonder Plan van Aanleg), stedenbouw, huisvesting en leefmilieu.

U kan er terecht voor alle informatie en vergunningen omtrent bouwen, verbouwen en wonen. Deze dienst zorgt voor stedenbouwkundige vergunningen en bekijkt alle aanvragen en voorziet die van gepast advies. Ook bouwovertredingen worden nauw opgevolgd. U kan steeds langskomen tijdens de openingsuren voor algemeen advies.

De dienst huisvesting werkt nauw samen met de sociale dienst van het OCMW. Voor informatie over sociale woningen kan u bij de huisvestingsambtenaar terecht.

De milieudienst omvat een divers pakket aan diensten die gerelateerd zijn aan het leefmilieu. U kan bij deze dienst terecht voor diverse vergunningen. De milieudienst stuurt de milieuraad aan en houdt controles bij bedrijven. De dienst organiseert sensibiliseringsacties en werkt actief aan een zwerfvuilbeleid. Indien u als vrijwilliger aan de slag wil en zwerfvuil wil opruimen, kan u steeds bij de milieudienst terecht voor materiaal.

openingsuren


geo-informatie reclameborden RUP voorontwerp GECORO
verordeningen inlichtingen vergunningen attesten
vergunning nodig? GRS voorpagina bouwovertredingen Is dit bouwgrond
Nutsvoorzieningen retributie stedenbouwkundig uittreksel Digitale bouwaanvraag registratie huurcontract
kleine landschapselementen Subsidies groendaken selectief slopen GRS/tekst/inf
GRS/tekst/bind GRS/tekst/richtinggevend GRS/goedkeuringsbesluit GRS/Kaart 1.1_situering
GRS/kaart 1.10_economie GRS/Kaart 1.11_verkeer GRS/Kaart 1.12_natuur GRS/Kaart 1.13_landbouwzetels
GRS/Kaart 1.14_landbouw GRS/Kaart 1.15_Buggenhout GRS/Kaart 1.16_Opdorp GRS/Kaart 1.17_Opstal
GRS/Kaart 1.18_Oude Briel GRS/Kaart 1.19_Woonband N17 GRS/Kaart 1.2_macro GRS/Kaart 1.20_Buggenhoutbos
GRS/Kaart 1.21_Gewestplan GRS/Kaart 1.23_visie Dendermonde GRS/Kaart 1.3_hiŽrarchie kernen GRS/Kaart 1.4_reliŽf en bodem
GRS/Kaart 1.5_historisch GRS/Kaart 1.6_erfgoedlandschappen GRS/Kaart 1.7_bestaande structuur GRS/Kaart 1.8_nederzetting
GRS/Kaart 1.9_recreatie GRS/Kaart 2.0_fietsnetwerk GRS/Kaart 2.1_Gewenste Structuur GRS/Kaart 2.10_N17
GRS/Kaart 2.11_oude Briel GRS/Kaart 2.12_Buggenhoutbos GRS/Kaart 2.2_open ruimte GRS/Kaart 2.3_nederzettingsst.
GRS/Kaart 2.4_recreatie GRS/Kaart 2.5_economie GRS/Kaart 2.6_verkeer GRS/Kaart 2.7_Buggenhout
GRS/Kaart 2.8_Opdorp GRS/Kaart 2.9_Opstal GRS/Kaart 3.1_actieplan Sociaal huisvestingbeleid
Sociale dakisolatiepremie Aanvraag org. Muziekactiviteit Bebloeming Afvalfactuur
Bezwaar huisvuil composteren compostvat containerpark
Groencontainer eikenprocessierups energieverbruik Fed. Voedselagentschap
Hondenpoep septische put Subs. hemelwater en infiltratie Milieuverantwoord productgebruik
Huisvuil/Groen/PMD Melding sluikstorten papierophaling milieuwinkel
plantafstand kapvergunningen Vuurwerk Water
Kringloopwinkel natuurrampen Pesticiden... Zonder is gezonder putwater
zwaluwkolonies Subsidie warmtepompen vogelopvangcentrum Mazout/stookolie
snoeihout Premiezoeker verbranden vossenmeldpunt
Reg. Landsch. Schelde-Durme Afvalkalender Verko 2018