Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Jeugdverenigingen

welkom bij onze dienst

jeugddienst@buggenhout.be


De jeugdverenigingen maken deel uit van de Jeugdraad.

De aanvraag
Om aanspraak te kunnen maken op een subsidiëring vanuit het fonds “Nieuw Initiatief” dient men zijn dossier in bij de jeugdraad.
Het initiatief dient aan volgende definitie te voldoen:
“Een groepsgericht, sociaal-cultureel initiatief georganiseerd door en voor jongeren (tussen 6 en 25 jaar) in hun vrije tijd.”
 
Het dossier dient volgende zaken te bevatten:
Ø      de oprichters en één contactpersoon
Ø      een omschrijving van het initiatief (doelstellingen en hoe men die wil realiseren)
Ø      geraamde kosten voor één werkjaar
 
De erkenning
De jeugdraad stuurt het dossier met zijn advies door naar het Schepencollege. Na het advies neemt het College een beslissing tot het al dan niet erkennen van het nieuwe initiatief. Het initiatief kan zich maximum drie jaar na elkaar laten erkennen als “Nieuw Initiatief”. Daarna kan het als volwaardig jeugdinitiatief erkend worden en lid worden van de jeugdraad als het voldoet aan de basisvoorwaarden om subsidies te krijgen.
 


Jeugdverenigingen