Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

De familienaam voor minderjarige kinderen

Een kindje is Belg als moeder, vader of meemoeder Belg is.

Belgische kinderen kunnen sinds 1 juni 2014 volgende familienamen krijgen:
• de naam van de moeder
• de naam van de vader/meemoeder
• een naam van de moeder gevolgd door een naam van de vader/meemoeder
• een naam van de vader/meemoeder gevolgd door een naam van de moeder

Ouders kunnen voor al hun gemeenschappelijke minderjarige kinderen een verklaring afleggen om hun naam te veranderen. De ouders mogen geen gemeenschappelijk meerderjarig kind hebben.

Deze verklaring kan afgelegd worden tijdens de overgangsperiode van 1 juni 2014 tot 31 mei 2015 bij de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van de kinderen.
Als het pasgeboren kind het eerste gemeenschappelijk kind is dan kan deze keuze onmiddellijk gebeuren bij de geboorteaangifte. Hiervoor moet de ouder die de aangifte doet het ingevulde formulier “verklaring naamkeuze” meebrengen bij de geboorteaangifte.
Indien een eerstvolgend kind geboren is na 1 juni 2014 kan de verklaring gebeuren binnen het jaar na de geboorte.
Er kan slechts eenmaal van de keuzemogelijkheid gebruik worden gemaakt.
De eenmalige keuze geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Wat moet u meebrengen ?
- beide ouders moeten aanwezig zijn
- identiteitskaarten van beide ouders
- de verklaring op erewoord 
 welkom bij onze dienstverlening

Informatie uitsluitend mits afspraak via burgerzaken@buggenhout.be


klik hier om terug te gaan naar Burgerlijke stand