Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Vacatures standplaatsen kermissen

 

welkom bij onze dienstverlening

Kandidaatstelling:

Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het Gemeentebestuur Buggenhout – Technische Dienst – Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout
mail: david.keppens@buggenhout.be


• hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
• hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding
• hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Op uw kandidatuur vermeldt u:
• voor welke plaats u kandideert
• naam, voornaam en/of firmanaam
• BTW-nummer
• adres
• e-mail, gsm-nummer en/of telefoonnummer
• afmetingen van de kermisattractie
• omschrijving van de kermisattractie
• afmetingen van caravan(s) en/of woonwagen(s)(indien van toepassing)
• afmetingen van het stroomaggregaat (indien van toepassing)

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:
• attest van de keuring betreffende brandblustoestellen
• attest van de keuring betreffende elektriciteit
• attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing)
• attest van de verzekeringspolis tegen brandrisico’s
• attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid
• bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen type A en B (Geldig Keuringsverslag- Risicoanalyse)
• kopie van de “machtiging kermisactiviteiten als werkgever, aangestelde-verantwoordelijke “

Vacatures standplaatsen
klik hier om terug te gaan naar Technische dienst