Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Strafregister

Een uittreksel uit het strafregister is een document waarop de eventuele veroordelingen vermeld worden.

Er zijn drie modellen van uittreksels sinds de wet van 31 juli 2009.

1. model 595 : standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
 
2. model 596.1 : is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Consulteer hier de lijst van gereglementeerde activiteiten:  

3.model 596.2 : is het getuigschrift nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

welkom bij onze dienstverlening

Hoe aanvragen ?

Wie in België woont of verblijft, moet voor een uittreksel uit het strafregister bij de gemeente zijn. Vergeet uw identiteitskaart niet mee te brengen.
U vermeldt steeds de reden waarom u het uittreksel aanvraagt zodat het correcte model kan afgeleverd worden.

Indien u niet persoonlijk kunt langskomen voor aanvraag of afhaling van uw uittreksel, dan kunt u volmacht geven samen met een kopie van uw identiteitskaart.

Aanvragen kunnen ook gebeuren via het digitaal loket of via mail naar burgerzaken@buggenhout.be.
Het uittreksel wordt ten laatste 3 werkdagen na de aanvraag naar uw adres opgestuurd.

Als u uw uittreksel persoonlijk aan het loket burgerzaken wilt afhalen, moet u dit vermelden bij uw aanvraag.
 

Niet-Belgen kunnen een uittreksel uit het strafregister krijgen voor de periode waarin zij gemachtigd waren tot verblijf in België.
 
De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel contact opnemen met het Centraal Strafregister van de FOD Justitie:
• gerechtelijke en bestuurlijke instanties
• rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
• particulieren wanneer het document dient voor gebruik in het buitenland
• buitenlanders voor de periode van verblijf in België
• bijzondere gevallen (bv. diplomaten)
 
De uittreksels worden gratis overhandigd.

U kunt langsgaan: Waterloolaan 80 te 1000 Brussel

U kunt het uittreksel aanvragen per brief, e-mail:
FOD Justitie - DG RO - Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Fax: +32 2 552 27 82
E-mail: cjc-csr@just.fgov.be
(link stuurt een e-mail)
klik hier om terug te gaan naar Burgerzaken