Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

hondenpoep

welkom bij onze dienstverlening

De eigenaars of de begeleiders van de honden dienen er zorg voor te dragen dat hun dieren de huisdrempels, de gevels, de straten, de wandelpaden, de pleinen, de trottoirs, de graspleinen, de palen, het straatmeubilair en eenieders privaat domein niet bevuilen met uitwerpselen.

In voorkomend geval moeten zij de uitwerpselen verwijderen en deze plaatsen reinigen. De uitwerpselen moeten zij deponeren met behulp van daartoe bestemde zakjes in de gemeentelijke vuilnisbakken of meegeven met het gewone huisvuil. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie worden getoond.

Uitzondering voor deze verplichting wordt gemaakt voor blinden met een geleidehond.

De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen inzake rein houden.

Aan het verbod op het achterlaten van hondenpoep is†een indirecte belasting verbonden.klik hier om terug te gaan naar Omgeving