Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Pesticiden... Zonder is gezonder

Pesticiden treffen we intussen overal aan: in grondwater, in regenwater, in sneeuw, in de bodem en in de lucht, in voedingsmiddelen, in onze drinkwaterreserves en in ons kraantjeswater. Sommige pesticiden hopen zich op in de bodem of in planten en dieren. Pesticiden zijn zeker niet zo onschuldig, integendeel, ze zijn steeds giftig voor bepaalde levende organismen. Ze kunnen, zelfs in lage doses, ook giftig zijn voor de mens. Vooral de effecten op langere termijn Ė door het dagelijks contact met kleine hoeveelheden van diverse pesticiden Ė zijn moeilijk in te schatten. Er is meer onderzoek nodig. In afwachting kunnen we best voorzichtig zijn en pesticiden zo veel mogelijk vermijden welkom bij onze dienstverlening


klik hier om terug te gaan naar Omgeving