Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Subs. hemelwater en infiltratie

Subsidie
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepen voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien gebouwd na 31 december 2007 en mits voorwaarden.

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepen een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien aangelegd na 31 december 2007 bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw als de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2013) en mits voorwaarden.

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepen een subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening indien aangelegd na 31 december 2007 en als de infiltratievoorziening niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2013). Deze infiltratievoorziening moet voldoen aan de voorwaarden in art. 3 §3.1.g en §3.2. Deze subsidie kan gecumuleerd worden.

welkom bij onze dienstverlening

Overwegende dat er vanaf 2014 geen samenwerkingsovereenkomst meer geldt tussen de gemeente en het Vlaamse Gewest; dat er bijgevolg geen terugbetaling meer is voorzien van 250 euro van het Vlaamse Gewest;
 
Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu tot één der prioritaire opdrachten van de gemeente behoort;
 
Overwegende dat water gebruikt voor spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, schoonmaak, en andere laagwaardige toepassingen (wasmachine) niet de kwaliteit van drinkwater hoeft te hebben;
 
Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om minder water van menselijke consumptie te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van een schaarse grondstof op oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat verdrogingsverschijnselen tegengegaan worden;
 
Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij hevige regenval de druk op het gemeentelijke rioleringsstelsel en de kans op mogelijke overstromingen en overstorten verkleinen;
 
Overwegende dat hemelwater maximaal moet worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt, opdat dit een positieve invloed zou uitoefenen op de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties;
 
Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen er minder water, trager naar de oppervlaktewateren wordt afgevoerd en dat de grondwaterreservers worden aangevuld.

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 250,00 euro.

De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 2,5 euro per m² aangesloten verharde oppervlakte met een maximum van 250,00 euro.klik hier om terug te gaan naar Omgeving