Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

GECORO

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
Secretariaat GECORO
ACC
Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout

Fernand De Geyter: voorzitter
Gustaaf Van Gucht: ondervoorzitter

info omgeving@buggenhout.be

welkom bij onze dienstverlening

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een adviesorgaan, geen politiek orgaan. Het is zowat de brug tussen de politiek en de bevolking.
De commissie speelt in de eerste plaats een belangrijke rol bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zij kan advies geven en zelf voorstellen doen.†Daarenboven speelt ze een rol bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's): zij bundelt†en coŲrdineert de reacties van†het openbaar onderzoek en geeft advies aan de gemeenteraad op basis van deze gegevens.†

Het schepencollege of de stedenbouwkundig ambtenaar kunnen de GECORO†steeds om advies vragen inzake een dossier. Dit advies is echter niet bindend. De rol van de GECORO ging in voege vanaf de startvergadering op 15 januari 2002. De leden ervan zijn aangesteld voor een periode van 6 jaar, gelijklopend met de ambtstermijn van het bestuur. De leden zijn aangesteld door de gemeenteraad en vertegenwoordigen de verschillende geledingen van de maatschappij.

klik hier om terug te gaan naar Omgeving