Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

RUP voorontwerp


Dit RUP ligt ter inzage in het gemeentehuis op de dienst ruimtelijke ordening.
welkom bij onze dienstverlening

In de bindende bepalingen van het goedgekeurde GRS werd opgenomen dat de gemeente een RUP zou opmaken voor de zonevreemde woningen. In het RUP dat nu voorligt werden de zonevreemde gebouwen en terreinen in de kern aangepakt, meer bepaald:
De blauw ingekleurde gebouwen en terreinen gelegen in de Hanenstraat en de Collegestraat naast de gemeenteschool.
De geel ingekleurde gebouwen en terreinen gelegen in de Kruisbaan
De geel ingekleurde gebouwen en terreinen gelegen in de Stationsstraat en†Willekooi
De blauw ingekleurde gebouwen en terreinen gelegen in†Vierhuizen en de Schoolstraat
Het oranje ingekleurde oude voetbalterrein en de aanpalende woningen gelegen in de Sportveldstraat
De geel ingekleurde woning Kamerstraat, 78
De paars ingekleurde oude Wattex en de omliggende woningen
De paars ingekleurde oude Ribella en de omliggende woningen
De deels groen ingekleurde woningen Bosdreef, 50 en Bosdreef, 64
De deels groen ingekleurde woning Maricolenweg, 38 en de blauw ingekleurde woningen gelegen naast het parochiecentrum Maricolenweg, 22 en 24

Voor al deze deelgebieden werden de mogelijkheden om te bouwen, te verbouwen en te herbouwen vastgelegd.

klik hier om terug te gaan naar Omgeving