Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Is dit bouwgrond

U wenst te bouwen. Alle info, formulieren en wetgeving vindt u op http://www.ruimtelijkeordening.be/

Raakt u niet uit het kluwen van wetgeving en uitvoeringsbesluiten?
Spring eens binnen op onze dienst stedenbouw. We helpen u graag verder!
 

welkom bij onze dienstverlening

Veel mensen gaan er van uit dat als het kadaster een stuk grond vermeldt als "bouwland", dit zou betekenen dat ze hier mogen bouwen. Dit is echter niet zo. Het kadaster geeft alleen een bestaande toestand weer. Met "bouwland" duidt het kadaster aan dat het een stuk grond betreft waarop aan akkerbouw gedaan wordt.

Wat u op een bepaalde grond mag wordt bepaald door de bestemming van het gebied. Deze wordt in 99,9% van de gevallen bepaald door het gewestplan. U kunt dit gewestplan online raadplegen op http://www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/gwp/

Er zijn enkele afwijkingen van dit gewestplan. Het gewestplan is opgemaakt in 1977: woningen en bedrijven die toen al bestonden en niet in de juiste zone liggen (zonevreemd) kennen een aparte regeling. Dikwijls is een extra woordje uitleg vereist. Misschien maakt volgende website u al veel duidelijk: http://www.ruimtelijkeordening.be/ Klik door via "Help, mijn gebouw is zonevreemd, wat nu?" Zoals u in deze teksten zal merken is zonevreemdheid in de meeste gevallen geen probleem meer. In tegendeel: de meeste mensen met een zonevreemde woning hebben de garantie dat ze zelf wel nog mogen uitbreiden, maar dat er rondom hen niet bijgebouwd zal worden.

Veel specifiekere vragen (bijvoorbeeld: hoe hoog mag ik dan wel bouwen, hoe ver van de perceelsgrens, mag ik er een bedrijfje starten, enz...) worden steeds afgewogen ten opzichte van hun omgeving. Belangrijk hierbij is dat 'de draagkracht van een gebied' niet overschreden wordt. Indien een bouwwerk of activiteit onaanvaardbare overlast gaat veroorzaken, dan wordt de draagkracht van de omgeving overschreden en kan de bouw of activiteit niet toegestaan worden.
Vaak kunnen we op voorhand op onze dienst al een idee geven waar de grens ligt, indien u ons de juiste ligging van het goed (adres of kadastrale gegevens) bezorgt.

Indien u 100% zekerheid en zwart op wit wenst te weten of iets al dan niet kan op een grond, dan kunt u dit op twee manieren te weten komen: u kunt een bouwaanvraag indienen die dan vergund of geweigerd wordt. Vaak heeft u hiervoor echter een architect nodig. Of u een architect nodig heeft vndt u op: http://www.ruimtelijkeordening.be/ Ook indien u géén architect nodig heeft vindt u hier een aanstiplijst die u uitlegt welke plannen u zelf moet opmaken.

Daarnaast kunt u ook (zelf) een stedenbouwkundig attest aanvragen. Hierbij moet u een aantal plannetjes indienen, waarop duidelijker de omvang, ligging, gebruik, enz... af te lezen zijn.
Voor meer uitleg verwijs ik u naar http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/formulieren/stedatt2.doc

Stedenbouw is een ingewikkelde materie. U bent dan ook altijd welkom voor meer informatie op onze dienst!


klik hier om terug te gaan naar Omgeving