Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

huisnummers

Annick Van den Bossche
ACC bevolkingsdienst Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout
Tel. 052 33 95 14
fax 052 33 58 68
annick.vandenbossche@buggenhout.be
welkom bij onze dienstverlening

Huisnummers


Elke woning/gebouw, ongeacht de bestemming (administrarief, commercieel, industrieel, bewoond of niet bewoond) moet een huisnummerplaatje dragen.

Bij nieuwbouw of verbouwing moet de eigenaar een nieuw huisnummer vragen bij de dienst burgerzaken van de gemeente.

Enkel de gemeente is bevoegd om een officieel huisnummer toe te kennen. De wetgeving inzake huisnummers moet namelijk nageleefd worden. Neem dus steeds contact op met de dienst burgerzaken.

Hoe aanvragen ?

De eigenaar dient zich aan te melden met eventuele bouwplannen. Voor de duidelijkheid is het gewenst een situatieschets mee te brengen met de juiste ligging van het gebouw en de nummers van de dichtst bijgelegen gebouwen.

Indien het gaat om een appartementsgebouw is het noodzakelijk te vermelden hoeveel ingangen en woongelegenheden er zijn. Het indexnummer is een essentieel onderdeel van het huisnummer.

Er wordt nagegaan of de nodige vergunningen toegekend zijn.

Het huisnummer wordt officieel zodra het is opgenomen in het woningenbestand van onze gemeente.

Hoe aanbrengen ?

De eigenaar moet het huisnummerplaatje, na afhaling op de gemeente, zelf aanbrengen. Duidelijk zichtbaar en leesbaar naar de openbare weg toe op een hoogte van minimum 1 meter en maximum 2 meter.

Kostprijs ?

Ä 5


klik hier om terug te gaan naar Burgerzaken