Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

eID

Brigitte De Wolf
dienst identiteitskaarten
ACC Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
Tel. 052 33 95 16
fax 052 33 58 68
brigitte.dewolf@buggenhout.bemeer info http://eid.belgium.be/nl/

welkom bij onze dienstverlening

Identiteitskaart van Belg : de eID

De Belgische elektronische identiteitskaarten worden uitgereikt aan de personen van Belgische nationaliteit vanaf 12 jaar. 
Iedereen is verplicht de identiteitskaart bij zich te hebben vanaf 15 jaar.
De aanvrager tekent eigenhandig. Na ondertekening van het basisdocument duurt het een maand vooraleer de kaart ter beschikking is.
Iedereen wordt automatisch opgeroepen. Dit geldt eveneens wanneer de geldigheidsduur van de IK verloopt.

Kostprijs

Na de uitnodiging moet u zich persoonlijk aanmelden en in het bezit zijn van de volgende documenten:
- de uitnodiging of oproeping;
- een pasfoto die voldoet aan de kwaliteitsvereisten vermeld op de oproeping;
- ev. de huidige IK of attest van verlies of diefstal;
- de som die vermeld staat op de voorzijde van de oproeping;
- indien de identiteit niet juist zou zijn, een uittreksel uit de geboorteakte.
 
Voor het afhalen van de afgewerkte identiteitskaart brengt u mee:
- het linkerluik van de oproeping;
- de oude IK of, bij verlies ervan, het attest van verklaring van verlies;
- de brief met de pincode en pukcode
 


Voorlopige identiteitskaart van Belg

In geval van verlies en diefstal (eerst aangeven bij de politie) of vernietiging van een identiteitskaart (niet in geval van een vervallen IK) tijdens de dagen onmiddellijk voorafgaand aan een reis naar het buitenland, en het is een land waar geen reispas vereist is, kan er een voorlopige IK uitgereikt worden door:
Rijksregister - Regionale Afvaardiging Oost-Vlaanderen
Voorlopige identiteitskaarten - Bevolking

Kouterpoort
Savaanstraat 11/001
9000 Gent

Tel. 09 265 91 20
rr.oost-vlaanderen@rrn.fgov.be


Het aanvraagformulier voor de voorlopige IK wordt afgeleverd op de dienst bevolking.
Nadat er telefonisch een afspraak is gemaakt begeeft u zich met de volgende documenten naar de provinciale afvaardiging :
- een geldig attest van verlies of diefstal waarop een recente pasfoto staat;
- een aanvraag voor een voorlopige identiteitskaart;
- een recente pasfoto

De voorlopige kaart is 2 maand geldig en moet onmiddellijk na de terugkeer in BelgiŽ op de bevolkingsdienst worden ingeleverd.

 
verlies van eID

klik hier om terug te gaan naar Burgerzaken