Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

rijbewijs C of D

Annick Van den Bossche
ACC dienst rijbewijzen†Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout
Tel. 052 33 95 14
fax 052 33 58 68
e-mail : annick.vandenbossche@buggenhout.be
welkom bij onze dienstverlening

Hernieuwing rijbewijs 'Rijgeschiktheidsattest groep 2'

Voor een rijbewijs van de groep 2 (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E) moet men altijd een oogartsonderzoek en een geneeskundig onderzoek bij een arbeidsgeneesheer ondergaan.

Dit geneeskundig attest moet uitsluitend opgemaakt worden door welbepaalde geneesheren :
∑ via de werkgever kan u naar uw erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst gaan.
∑ er zijn ook enkele bijzondere gevallen, onder meer voor het leger en de federale politie.
∑ bij een geneesheer van een Administratief Gezondheidscentrum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Voor de provincie Oost-Vlaanderen :

RAC Kouterpoort
Medex
Ketelvest 26 bus 201
9000 Gent

Tel : 02 524 97 97


Vooraleer u een†afspraak maakt met een welbepaalde geneesheer, dient u zelf eerst bij de oogarts langs te gaan voor de afname van een oogtest.

Het rijgeschiktheidsattest voor de groep 2 is vijf jaar geldig of een door de geneesheer bepaalde kortere duur.


klik hier om terug te gaan naar Burgerzaken