Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

slachtbewijs

Sinds 1 december 2005 dient de registratie van eigenaars/aangevers van een particuliere slachting en het afleveren van een slachtaangifte door alle gemeenten elektronisch te gebeuren via BELTRACE in een centrale gegevensbank.

Een persoon die zich wil laten registreren als aangever/eigenaar van een dier met het oog op een particuliere slachting, dient zich persoonlijk aan te melden bij de gemeenten en zal een document met zijn/haar registratienummer ontvangen. Deze registratie is eenmalig en onafhankelijk van de diersoort die men wenst te (laten) slachten, zij kan dus ruim op voorhand gebeuren.

Voor een particuliere slachting die buiten het slachthuis gebeurt, moet de eigenaar een slachtaangifte doen bij de gemeente. Deze is 8 dagen geldig en moet minstens 2 werkdagen op voorhand gebeuren. Bij deze aangifte moet de aanvrager in het bezit zijn van zijn registratienummer (zie 1) en het beslagnummer van het bedrijf waar het dier gehouden werd. Dit beslagnummer kan men vragen aan de veehouder waar men het dier gekocht heeft of staat vermeld op het vervoersdocument dat de dieren vergezelt.

Voor een particuliere slachting in het slachthuis zal de aangifte bij aankomst in het slachthuis gebeuren. Dezelfde gegevens moeten meegedeeld worden.


    welkom bij onze dienstverlening


    klik hier om terug te gaan naar FinanciŽn