Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Huwelijk zelfde geslacht

Informatie uitsluitend mits afspraak via burgerzaken@buggenhout.be

welkom bij onze dienstverlening

De omzendbrief van 8 mei 2003 bepaalt de regels met betrekking tot de voltrekking, de ontbinding en de gevolgen van het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht.
Dit huwelijk heeft evenwel geen enkel gevolg op het vlak van afstamming of adoptie.


Aanvankelijk was deze wet alleen van toepassing op Belgen en Nederlanders. De omzendbrief van 23 januari 2004 maakt het mogelijk dat ook andere nationaliteiten kunnen gebruik maken van deze wet.

Wanneer de twee toekomstige echtgenoten dezelfde nationaliteit hebben is hun gemeenschappelijke nationale wet van toepassing om de grondvoorwaarden te bepalen.
Ingeval, overeenkomstig het nationale recht van de echtgenoten of één van de echtgenoten, het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht verboden is, is die bepaling evenwel niet van toepassing ten voordele van de Belgische wet, voor zo ver één van de toekomstige echtgenoten Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft.
 
Het huwelijk mag niet voltrokken worden voor de veertiende dag na de datum van opmaak van de akte van aangifte van huwelijk.

Volgende documenten zijn vereist bij de aangifte van huwelijk:
een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte
een bewijs van identiteit
een bewijs van nationaliteit
een bewijs van ongehuwde staat
en in voorkomend geval van de ontbinding of nietigverklaring van de vorige huwelijken
een bewijs van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats
een gelegaliseerd schriftelijk bewijs uitgaande van de bij de aangifte van het huwelijk afwezige aanstaande echtgenoot,
ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden

In sommige landen wordt dit huwelijk niet erkend.
Indien de echtgenoten zich in het buitenland vestigen of indien zij er belangen hebben of verwerven is het aan te bevelen zich vooraf duidelijk te laten adviseren.
Het is ook niet zeker dat indien het huwelijk niet wordt erkend in het buitenland, dit ook inhoudt dat geen enkel gevolg wordt erkend of dat sommige gevolgen toch worden erkend. Laat u dan ook voldoende op voorhand informeren.klik hier om terug te gaan naar Burgerlijke stand