Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

gemachtigd opzichter

welkom bij onze dienstverlening

Aan de Gemachtigde Opzichter wordt een specifieke bevoegdheid toegekend. Hij mag aanwijzingen geven en het verkeer stilleggen, om groepen kinderen of scholieren veilig de rijbaan te laten oversteken.

De wetteksten terzake zijn duidelijk : Het is de weggebruikers verboden te breken door een groep kinderen, (scholieren, personen met een handicap of bejaarden): ofwel in rijen, verzegeld van een leider; ofwel die de rijbaan oversteekt onder de controle van een jeugdverkeersbrigade, van een leider of van een gemachtigd opzichter. Om het verkeer stil te leggen, moeten de gemachtigde opzichters gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen. De GO draagt een armband om de linkerarm en draagt meestal een verkeersmantel. De weggebruikers moeten de aanwijzigingen opvolgen, zoniet kan proces verbaal worden opgesteld door de politie.


klik hier om terug te gaan naar Politiezone