Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Begraafplaatsen

De gemeente Buggenhout heeft op haar grondgebied vier begraafplaatsen:

kerkhof Briel:  Scheldestraat-Buggenhout//Briel Oeverstraat 9200 Baasrode
kerkhof Centrum: Kerkhofstraat 17
kerkhof Opdorp: Vierbunderstraat 4
kerkhof Opstal: Blauwselstraat 7
 
De begraafplaatsen zijn alle dagen open.

Informatie uitsluitend mits afspraak via burgerzaken@buggenhout.be
welkom bij onze dienstverlening

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving van stoffelijke resten, voor het bijzetten van de assen van gecremeerde lijken in het columbarium, voor het verstrooien van de assen van gecremeerde lijken op de strooiweiden, voor het begraving van de assen op een urnenveld.

De begrafenis wordt door de begrafenisondernemer geregeld bij de dienst burgerlijke stand.

Op de begraafplaatsen worden tevens grafconcessies verleend onder de vorm van een perceel grond of een nis in het columbarium voor een periode van 25 jaar. De duur van de grafconcessie vangt aan op de datum dat de concessie wordt toegekend.


De tarieven van de grafconcessies, nisconcessies, urnenveld, asverstrooiing, naamplaatjes, ontgraving

Lees alle bepalingen in het: (scrol door tot Hoofdstuk 9)
Politiereglement HOOFDSTUK 9 - BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKENVERVOER:
9.1. - Algemene bepalingen inzake de gemeentelijke begraafplaatsen
9.2. - Lijkbezorging
9.3. - Opgravingen en ontruimingen
9.4. - Graftekens, onderhouds- en beplantingswerken
9.5. - Algemene ordemaatregelen
9.6. - Huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen
9.7. - Graven met lokaal historisch belang
9.8. - Slotbepalingen


klik hier om terug te gaan naar Burgerlijke stand