Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

overlijden

info via burgerzaken@buggenhout.be welkom bij onze dienstverlening

Bij overlijden moeten er binnen korte tijd een aantal zaken geregeld worden.
U kan alles zelf regelen of hiervoor een begrafenisondernemer de opdracht geven.
De begrafenisondernemer kan zorgen voor de overlijdensaangifte, de uitvaartplechtigheid, de begrafenis of de crematie.
Houdt ook rekening met de wensen van de overledene.
De overledene kan dit mondeling hebben meegedeeld of op papier hebben gezet.

Aangifte:
Een overlijden moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de overlijdensplaats. De aangifte gebeurt door 2 meerderjarige personen, indien mogelijk de naaste bloedverwanten. Meestal is het de begrafenisondernemer die de formaliteiten regelt.

Documenten:
Volgende documenten moeten voorgelegd worden bij de overlijdensaangifte:
- overlijdensattest model IIIC opgesteld door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
- identiteitskaart en eventueel rijbewijs van de overledene
- eventueel het trouwboekje
Wanneer het gaat om een niet-natuurlijk overlijden zal het parket verwittigd worden.

Laatste wilsbeschikking:
Sedert enkele jaren kan iedereen tijdens zijn leven zijn laatste wilsbeschikking inzake begraving of crematie laten inschrijven in de bevolkingsregisters. Deze laatste wilsbeschikking kan ten allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd. Bij verhuis naar een andere gemeente wordt deze verklaring doorgegeven aan de nieuwe woonplaats.
U kan kiezen voor:
begraving
crematie – begraving as binnen de omheining van de begraafplaats
crematie – bijzetting as in columbarium van de begraafplaats
crematie – verstrooiing as in strooiweide begraafplaats
crematie – verstrooiing as in Belgische territoriale zee
crematie – verstrooiing as op een andere plaats
crematie – begraving op een andere plaats dan begraafplaats
crematie – bewaring as op een andere plaats dan begraafplaats

In geval van crematie:
Er zal een aanvraag tot crematie dienen voorgelegd te worden bij de aangifte van overlijden. De akte van laatste wilsbeschikking van de overledene wordt beschouwd als een aanvraag tot crematie. De behandelend geneesheer zal via een medisch attest melden dat de betrokkene geen pacemaker had of dat die is weggenomen. Indien de behandelend geneesheer melding maakt van een gewelddadige dood moet de Procureur des Konings zijn toelating verlenen tot crematie. Bij elke crematie wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand de beëdigde geneesheer gevraagd om een medisch verslag. 

Er mag niet begraven worden op een officiële feestdag.





klik hier om terug te gaan naar Burgerlijke stand