Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

infrastructuursubsidies

welkom bij onze dienstverlening

De gemeente Buggenhout heeft†een reglement goedgekeurd voor het toekennen van subsidies aan Buggenhoutse sport- en culturele verenigingen, binnen de perken van de gemeentebegroting, overeenkomstig bijgevoegd reglement, en dit voor:

* Het aankopen, bouwen, verbouwen, aanpassen of in erfpacht nemen van lokalen of terreinen.

* Het uitvoeren van grote herstellingswerken aan lokalen of aan buiteninfrastructuur of terreinen.

Onder nieuwbouw wordt verstaan het optrekken van een volledig nieuw bouwwerk.

Onder verbouwing wordt verstaan een bestaand gebouw (waarvan de constructie nog bruikbaar is) aanpassen, moderniseren of geschikt maken als lokaal, rekening houdend met wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften.

Onderhoudswerken hebben betrekking op de aanpassing van de technische of sanitaire uitrusting van de infrastructuur of aanleg en onderhoud van terreinen.
Het volledig reglement kunt u hier raadplegen.
klik hier om terug te gaan naar Cultuurdienst (Afdeling Vrijetijd)