Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

stemrecht anders-validen

Heeft een psychiatrische patiŽnt, een blinde, een mentaal gehandicapte, een (licht) dementerende bejaarde, Ö stemrecht? Mag hij onder (familie)begeleiding naar het stemhokje? En hoe zit het met fysisch gehandicapten? welkom bij onze dienstverlening

In principe heeft iedere persoon stemrecht zodra hij aan de voorwaarden voldoet om te stemmen. Dus heeft een psychiatrisch patiŽnt, een fysisch of mentaal gehandicapte, enz. ook stemrecht tenzij hij gerechtelijk onbekwaam verklaard is. Zoín onbekwaamverklaring vereist een gerechtelijke beslissing, een vonnis. De gerechtelijk onbekwaamverklaarden, de personen onder statuut van verlengde minderjarigheid en de geÔnterneerden, bevinden zich in een toestand van schorsing van hun kiesrecht.

Als de kiezer, wegens lichaamsgebrek, niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te brengen, staat de voorzitter hem toe zich door iemand naar keuze te laten begeleiden of bijstaan. De naam van beiden zal in het proces-verbaal van de kiesverrichtingen worden opgenomen. Voorlegging van een medisch attest is hiervoor niet vereist.

In Buggenhout met het geautomatiseerd stemsysteem zal ťťn speciaal stemhokje per vijf stembureaus voor mindervalide kiezers voorzien zijn. De kiezer die van dat speciaal ingericht stemhokje gebruik wenst te maken, richt zijn verzoek aan de voorzitter van het bureau die hem een bijzitter aanwijst om hem tot aan het aangepaste stemhokje te begeleiden. Bovendien dient een stoel ter beschikking gesteld te worden van de mindervalide kiezers die geen rolstoel gebruiken.


klik hier om terug te gaan naar Verkiezingen