Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

belasting drijfkracht

Er wordt voor een periode met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting een belasting gevestigd op de drijfkracht.

De belasting wordt gevestigd per eenheid of per breuk van kW op de motoren gebruikt voor nijverheids-, en handelsdoeleinden, ongeacht de krachtbron die deze in beweging brengt.
 
De belasting slaat dienvolgens o.m. op de elektromotoren, de stoommachines, de verbrandingsmotoren, de waterturbines, enz. Ö
De belastingplichtige is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, houder van dit soort toestellen.
 
De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn inrichting of van haar bijgebouwen gebruikt. Dienen als bijgebouw van een inrichting beschouwd te worden, iedere instelling of onderneming, iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken tijdvak minstens drie maanden op het grondgebied van de gemeente gevestigd is.


welkom bij onze dienstverlening

De belastingaanslag wordt gevestigd aan de hand van een progressief tarief namelijk:

-        de eerste 200 kW wordt niet belast
-       

 
Bijwerking Gemeenteraad 22.12.16

In artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2013 houdende
Ondern. O1 - Belasting op de drijfkracht wordt het bedrag "29,75 euro per eenheid of per
breuk van kW" met ingang van 1 januari 2017 vervangen door

 "27,00 euro per eenheid of per breuk van kW".


klik hier om terug te gaan naar FinanciŽn