Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

belasting hinderlijke inrichtingen

Er wordt voor een periode met ingang van 1†januari†2014 tot en met 31†december†2019 een gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage†1 bij het besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem).

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het indienen van de aanvraag tot of het melden van het exploiteren of veranderen ervan.

welkom bij onze dienstverlening

De belasting blijft ongewijzigd vastgesteld als volgt:

-††† voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan een milieueffectrapport en/of een veiligheidsrapport: 500†euro per inrichting;
-††† voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse: 500†euro per inrichting;
-††† voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse: 250†euro per inrichting;
-††† voor de inrichtingen van eenmalige activiteiten door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse: 50†euro per inrichting;
-††† voor de inrichtingen van eenmalige activiteiten door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse: 25†euro per inrichting.


Overwegende dat het gemeentebestuur enerzijds een toelage van 300 euro verleent voor de installatie van een warmtepomp, maar anderzijds ook 250 euro dossiertaksen aanrekent op de aanvragen tot installatie van een warmtepomp wat tegenstrijdig is.

Volgend op artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 29†augustus†2013 houdende Ondern.†03 - Belastingen en retributies op hinderlijke inrichtingen wordt met ingang van 1†januari†2014 volgende artikel 3bis ingevoegd:

Art. 3bis. Zijn vrijgesteld van deze belasting: aanvragen in verband met de installatie van een grondwarmtepomp.

Volgend op artikel 4 van het gemeenteraadsbesluit van 17†december†2009 houdende belastingen en retributies op hinderlijke inrichtingen wordt met ingang van 1†september†2013 volgend artikel†4bis ingevoegd:

Art. 4bis. Zijn vrijgesteld van deze belasting: aanvragen in verband met de installatie van een grondwarmtepomp.


Besluiten 130829 en 131219
klik hier om terug te gaan naar FinanciŽn