Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

belasting tweede verblijf

Er wordt voor een periode met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven.
  
welkom bij onze dienstverlening

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.

Als tweede verblijf worden niet beschouwd:
- de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
- de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze ten minste zes maanden van het belastingjaar buiten kampeerterreinen opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
- de woongelegenheden die in hetzelfde belastingsjaar ingekohierd zijn volgens de gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen;
- tweede verblijven die in de loop van het jaar waarop de belasting betrekking heeft, verkocht worden of waar in het jaar waarop de belasting betrekking heeft een inwoner wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters.

De belasting wordt vastgesteld op 600 euro per tweede verblijf.Besluit 141218
klik hier om terug te gaan naar FinanciŽn