Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

de structuur van de gemeentelijke culturele organen

We beschikken over een aantal culturele adviesorganen in onze gemeente. Hiermee betrekken we verschillende geŽngageerde vrijwilligers bij het lokale cultuurbeleid.

welkom bij onze dienstverlening

De cultuurraad
Wat?
Verzamelt alle culturele verenigingen en kunstenaars en formuleert adviezen aan het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. Ondersteuning van de verenigingen, belangenverdedigen, informeren.
Hoe?
Bestaat uit twee sectorale deelraden: een kunstraad en een verenigingenraad
Wie?
Kunstraad: bestuursleden: Eric Van Riet (voorzitter),†Carine Van Steirteghem†(ondervoorzitter), Mieke Fleurackers en Andrť Binon.
Verenigingenraad:

Raad van Beheer (gezamenlijke RVB van de bib en het GC De Pit)
Wat?
Adviesorgaan dat als opdracht krijgt enerzijds de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum, en anderzijds de inrichtende overheid bij te staan bij het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Hoe?
Beheersorgaan wordt samengesteld enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende overheid en anderzijds uit vertegenwoordigers van de gebruikers en van filosofische en ideologische strekkingen.
Wie?
Voorzitter van de Raad van Beheer is Francis Mouton.

Programmeringscommissie
Wat?
Onder de vleugels van de raad van beheer, houdt de programmeringscommissie zich als adhoc-groep specifiek bezig met de organisatie van de eigen programmering in de Pit.
Wie?
Deze groep bestaat uit leden van de raad van beheer en externen. Jean-Pierre Willems zit deze groep voor.

schematisch overzicht van de structuren
klik hier om terug te gaan naar Cultuurdienst (Afdeling Vrijetijd)