Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

procedure

de aanvraag van het gebruik van de turnzaal en/of refter van onze school voor buitenschoolse activiteiten.

�� Contact opnemen met Koen Robberechts, wnd. direcetur, via aanvraagformulier (vrij te kopiëren) om te zien of de zaal die datum/periode vrij is. Indien dit zo is, wordt dit formulier door Koen Robberechts ondertekend ter bevestiging.
�� Dit verzoek wordt door de aanvrager overgemaakt aan het schepencollege, dat deze aanvraag behandelt in hun eerstvolgende bijeenkomst.
�� Het besluit van het college wordt overgemaakt aan de aanvrager en de heer Robberechts ontvangt hiervan een kopie. 

huishoudelijk reglement goedgekeurd in de Gemeenteraad van 22 januari 2004 (zie reglement) :  elke huurder wordt gevraagd dit stipt na te leven.

welkom bij onze dienstverlening


klik hier om terug te gaan naar Gemeentelijke Lagere School Opdorp