Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

retrib.kort parkeren

Er wordt voor een periode met ingang van 1 februari 2015 tot en met 31 december 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd op het kort parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
 
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat kort parkeren toegelaten is.
 
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 januari 2007.
 
Er wordt vrijstelling van deze retributie verleend aan de zorgverstrekkers en aan de dienstvoertuigen van de hulpdiensten. Het statuut van “zorgverstrekkers” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen van de zorgverstrekkerskaart, uitgereikt door de lokale politie, op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig.
 
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.
 
Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007.
welkom bij onze dienstverlening

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

-        Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden ;
-        Een forfaitair bedrag van € 15 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.


klik hier voor besluit
klik hier om terug te gaan naar Financiën