Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Klacht indienen

welkom bij onze dienstverlening

Om ontvankelijk te zijn, moeten de naam en het adres van de indiener vermeld zijn op de klacht. De klacht moet duidelijk zijn, en betrekking hebben op een gemeentelijke aangelegenheid. Behandeling van klachten die geregeld zijn door een wet, decreet, koninklijk besluit of besluit van de Vlaamse regering vallen buiten het toepassingsgebied van dit reglement.

De algemeen directeur is aangeduid als aanspreekpunt voor de klachtenbehandeling.

 

klik hier voor het besluit gemeenteraad 080626
klik hier om terug te gaan naar Burgerforum