Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Verzoekschriften

Het gemeentedecreet heeft een aantal bepalingen over de “participatie van de burger” aan het gemeentelijk beleid opgenomen. De artikels 201 tot en met 204 handelen over verzoekschriften aan de gemeenteraad. De concrete procedure is beschreven in de hiernavolgende artikels van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. welkom bij onze dienstverlening

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
ACC - Nieuwstraat 2
B-9255 BUGGENHOUT

Buggenhout, ……………………………….. (datum)

Geachte voorzitter


Als inwoners van de gemeente Buggenhout dienen wij in toepassing
van artikel 201 t.e.m. 204 van het gemeentedecreet volgend
verzoekschrift in:

VERZOEKSCHRIFT


 

BIJLAGEN
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………

VERZOEKERS:
Voornaam en naam:
Adres:
Handtekening:
...............

hierbij de volledige tekst over het verzoekschrift
klik hier om terug te gaan naar Burgerforum