Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Burgervoorstel

Het gemeentedecreet heeft een aantal bepalingen over de “participatie van de burger” aan het gemeentelijk beleid opgenomen. De artikels 200bis tot en met 200quinquies handelen over voorstellen van burgers. De concrete procedure is beschreven in de hiernavolgende artikels uit het gemeentedecreet. welkom bij onze dienstverlening

Aangetekend
Aan het college van burgemeester en schepenen
ACC - Nieuwstraat 2
B-9255 BUGGENHOUT

Buggenhout, ……………………………….. (datum)
 
Geacht college van burgemeester en schepenen

Als inwoners van de gemeente Buggenhout verzoeken wij u in toepassing
van artikel 200bis t.e.m. 200quinquies van het gemeentedecreet volgende
voorstellen en/of vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening
op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven:
..................................................................................................................
................................................................................................................
(beknopte omschrijving van de voorstellen en/of vragen)
Wij wensen deze agendapunten wel/niet (schrappen wat niet past) toe
te lichten in de gemeenteraad.
Als bijlage bezorgen wij u een gemotiveerde nota en de stukken die de
gemeenteraad kan voorlichten, met name:
1. ..............................................................................................
2.
3.
4.
5.
Eveneens als bijlage vindt u de lijst van de inwoners die dit verzoekschrift steunen.

Met vriendelijke groet

LIJST VAN VERZOEKERS
Nr
Naam en voornaam
Adres
Geboortedatum
handtekening


klik hier voor de volledige tekst
klik hier om terug te gaan naar Burgerforum