Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Registratie euthanasie

burgerzaken@buggenhout.be

meer info op de federale site, rubriek Levenseinde

welkom bij onze dienstverlening

Een wilsverklaring inzake euthanasie kan worden geregistreerd.

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een wilsverklaring inzake euthanasie indienen bij zijn/haar gemeentebestuur.
Deze verklaring kan op ieder ogenblik herzien of ingetrokken worden en is slechts geldig voor een periode van vijf jaar.
De registratie gebeurt met een aangifteformulier van het gemeentebestuur en wordt bezorgd aan de gemeentelijke ambtenaar bevoegd om deze registratie te ontvangen.
klik hier om terug te gaan naar Burgerlijke stand