Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Adoptie

Binnenlandse adoptie

De procedure verloopt via de vrederechter of een notaris.
De rechtbank zal het homologatievonnis rechtstreeks doorsturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats. Deze zal het vonnis overschrijven in zijn lopend register en alle akten die dienen aangepast te worden in die zin aanpassen.
U hoeft zelf niets meer te doen.


Buitenlandse adoptie

De adoptie moet eerst geregistreerd worden bij de Centrale Federale Autoriteit van de FOD Justitie.
Na registratie kunt u zich met deze beslissing aanmelden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats.

In het belang van het kind laat u best de geboorteakte van het kind overschrijven bij de dienst burgerlijke stand. Daar kunt u altijd later een afschrift van de geboorteakte ophalen.

Federale Overheidsdienst Justitie
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale Centrale Autoriteit
dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 5427581 fax 02 5437161

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/adoptie/

welkom bij onze dienstverlening

Informatie uitsluitend†mits afspraak via burgerzaken@buggenhout.be


klik hier om terug te gaan naar Burgerlijke stand