Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Procedure huur zalen

aanvraag van het gebruik van de turnzaal en/of refter van onze school voor buitenschoolse activiteiten.
De werkwijze is als volgt:
• Contact opnemen met Koen Robberechts, wnd. directeur, via bijgevoegd aanvraagformulier (vrij te kopiëren) om te zien of de zaal die datum / periode vrij is. Indien dit zo is, wordt dit formulier door Koen Robberechts ondertekend ter bevestiging. mail directie@gbsbuggenhout.be

• Dit verzoek wordt door de aanvrager overgemaakt aan het schepencollege, dat deze aanvraag behandelt in hun eerstvolgende bijeenkomst.

• Het besluit van het college wordt overgemaakt aan de aanvrager en de heer Robberechts ontvangt hiervan een kopie.

huishoudelijk reglement goedgekeurd in de Gemeenteraad van 22 januari 2004 : elke huurder wordt gevraagd dit stipt na te leven.

welkom bij onze dienstverlening


klik hier om terug te gaan naar Gemeentelijke basisschool Buggenhout