Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Bestuur

Guido Moeyersoons, voorzitter
guido.moeyersoons@vtssn.be

Luc Van Driessche,†secretaris
driesbug@hotmail.com

Jurgen Vermeulen, sportfunctionaris
jurgen.vermeulen@buggenhout.be

administratie sport
vrijetijd@buggenhout.be

Geert Mannaert,†schepen van sport
geert.mannaert@buggenhout.be

††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††


welkom bij onze dienstverlening

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de sportrecreatie te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algemene lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente Buggenhout.
De concrete doelstellingen zijn de volgende :
∑†††† het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur† naar de geldende wetgeving
∑†††† het coŲrdineren van de sport- en recreatie-activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van competitie- en recreatiesport.
∑†††† het verlenen van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties voor sport- en recreatie-aangelegenheden, voor planning en uitbouw van de betreffende infrastructuur en voor subsidies aan de†sportverenigingen van onze gemeente
∑†††† deelnemen aan onderzoek; verspreiden van documentatie en informatie ivm sportieve aangelegenheden
∑†††† het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven vb inzake de bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding
.††† de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie


klik hier om terug te gaan naar Sportdienst (Afdeling Vrijetijd)