Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

retrib. gebruik van het openbaar domein

Er wordt voor een periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie gevestigd op het privaat in gebruik nemen van het openbaar domein, tenzij deze ingebruikname reeds aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening inzake belasting of retributie of toegestaan is krachtens een contract.
 
De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de bezetting van de openbare weg te worden ingediend bij het gemeentebestuur indien de bezetting langer duurt dan 7 kalenderdagen. Indien de bezetting maximaal 7 dagen duurt, volstaat een termijn van een week.
welkom bij onze dienstverlening

Retributie op het gebruik van het openbaar domein.

Bijwerking gemeenteraad 161124

Hoe aanvragen
• Een aanvraag voor meer dan 7 dagen kan worden ingediend met een aanvraagformulier via mail aan secretariaat@buggenhout.be of via het digitaal loket op onze website ‘bezetten van de openbare weg + 7 dagen’.

• Een aanvraag voor minder dan 7 dagen wordt aangevraagd bij technische.dienst@buggenhout.be of via het digitaal loket op onze website ‘bezetten van de openbare weg min 7 dagen'.

klik hier om terug te gaan naar Financiën