Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

tarieven

Informatie & inschrijvingen na afspraak bij:
Sonja Verhelst
Platteput 16
9255 Buggenhout
Tel. 052 33 84 51 
fax: 052 22 63 51
ibo@buggenhout.be

welkom bij onze dienstverlening

sinds 01/01/14

Tienuurtje, vieruurtje en één drankje tijdens het middageten worden apart aangerekend aan 0,40 euro/stuk. De ouderbijdrage dekt voor het overige het geheel van de verblijfkosten.

Gewone schooldagen: 1,10 € per begonnen half uur.
Woensdagnamiddag: 1,10 € per begonnen half uur, met een maximum van 7 €.
Schoolvrije en vakantiedagen:
·         minder dan 3 uren: 4,59 €
·         tussen 3 uren en minder dan 6 uren: 6,90 €
·         vanaf 6 uren: 11,00 €

De uren worden gerekend vanaf de aankomst in de opvang tot het moment dat het kind de opvang verlaat.
Bij opvang van kinderen uit hetzelfde gezin, op éénzelfde dag, wordt 25 % korting verleend op de totale ouderbijdrage.
Bij laattijdig afhalen van de kinderen wordt een forfaitair bedrag van 10 € aangerekend.
Na een derde maal laattijdig afhalen kan een uitsluiting volgen.
Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan een sociaal tarief aanvraagd worden.
Je kan bij de leidinggevende vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.

klik hier voor de tarieven
klik hier om terug te gaan naar Kinderopvang IBO (Afdeling Vrijetijd)