Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Werkingssubsidie

welkom bij onze dienstverlening

Sinds 1 januari 2010 werden de administratiesubsidie, de vormingssubsidie en de Pitsubsidie samengevat in de 'werkingssubsidie'.

Wie komt hiervoor in aanmerking?
Elke door de Verenigingenraad als lid aanvaarde vereniging die een subsidiedossier indient vůůr 31 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het dossier betrekking heeft.

Principe
Verenigingen verdienen punten aan de hand van criteria die ze hebben gehaald tijdens het afgelopen kalenderjaar. Het totale beschikbare budget van 10.000†euro wordt verdeeld over het totale aantal gescoorde punten en op die manier wordt het subsidiebedrag per vereniging berekend.
Verenigingen mogen geen activiteiten inbrengen in het dossier waarvoor ze reeds subsidies ontvangen, van welke instantie dan ook.
Het dagelijks bestuur van de Verenigingenraad beoordeelt de ingediende dossiers op hun correctheid en geeft hierover advies aan het college van burgemeester en schepenen. Indien nodig kan het bestuur documenten opvragen ter staving van de aangegeven activiteiten.
De financiŽle dienst van de gemeente zorgt voor de uitbetaling van de subsidies van zodra het college van burgemeester en schepenen hierover een beslissing genomen heeft.

Het volledige reglement kunt u hier nalezen.

Aanvraagformulier
klik hier om terug te gaan naar Cultuurdienst (Afdeling Vrijetijd)