Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Pitsubsidie

welkom bij onze dienstverlening

De gemeentelijke raad voor Cultuur voorziet een subsidie van € 3.800 voor de culturele verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke Raad voor Cultuur die de schouwburg in het GC De Pit gebruiken.
 
Deze subsidie is begrensd. Er kan per culturele activiteit of productie een subsidie verkregen worden met een maximaal bedrag van € 250.
 
De verenigingen krijgen € 1,25 per aanwezige op de culturele activiteit of productie. D.w.z. dat de subsidie gewaarborgd wordt voor maximaal 200 aanwezigen.
 
De verenigingen die als eerste hun culturele activiteit of productie boeken en het voorziene voorschot betalen, zullen als eerste in aanmerking komen voor deze subsidie.
 
Er wordt geen subsidie meer uitgekeerd indien het subsidiegeld is opgebruikt. In normale omstandigheden kunnen er minimaal 15 culturele activiteiten of producties gesubsidieerd worden.
 
Indien er aan het einde van het kalenderjaar ‘Pit’ subsidiegeld over is, wordt dit overgeheveld naar de culturele werking van de gemeentelijke Raad voor Cultuur. Dit geld zal worden aangewend om eigen culturele activiteiten te financieren en samenwerkingsprojecten tussen verenigingen onderling of in samenwerking met de gemeentelijke Raad voor cultuur financieel te ondersteunen.
 
De uitbetaling van de ‘Pit’ subsidie gebeurt na het inleveren van het retributiebetalingsbewijs.

aanvraagformulier
klik hier om terug te gaan naar Cultuurdienst (Afdeling Vrijetijd)