Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

30%-subsidie

welkom bij onze dienstverlening

30%-SUBSIDIE
 
Buggenhoutse verenigingen die voorstellingen programmeren in het GC de Pit kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning, wanneer deze voorstelling wordt opgenomen binnen het seizoensaanbod van het GC De Pit.
 
Welke voorstellingen komen in aanmerking?
Voorstellen worden voorgelegd aan de programmerinscommissie die de voorstellen screent:
* Past het voorstel binnen het seizoensaanbod van GC de Pit, naar genre, kwaliteit, timing.
* Hoe past dit voorstel binnen de regionale context.
* Hoe zit het met de budgettaire ruimte.

Financiële tussenkomst van GC de Pit:
Volgende kosten komen in aanmerking voor het berekenen van de financiële tussenkomst, mits voorleggen van de factuur:
* Uitkoopsom, inclusief btw en eventuele partage.
* Sabam.
* Huur technische materialen die niet voorhanden zijn in de Pit en noodzakelijk zijn voor het goede
   verloop van de voorstelling.
* Catering via de cafetaria van de Pit.

Bepalen van de tussenkomst:
* De tussenkomst kan nooit meer bedragen dan € 1.000 per productie
* Wanneer één productie meerdere voorstellingsdagen heeft, wordt slechts één dag ondersteund.
* Wanneer de opbrengst van een voorstelling kleiner is dan € 501, bedraagt de tussenkomst 30%
   van de bewezen kosten.
* Wanneer de opbrengst van een voorstelling van € 501 tot en met € 1.000 is, bedraagt de
   tussenkomst 15% van de bewezen kosten.
* Wanneer de opbrengst van een voorstelling groter is dan € 1.000, wordt er geen tussenkomst
   uitbetaald.
* Wanneer de opbrengst van een voorstelling groter is dan € 1.500, wordt een bijdrage van € 0,5
   aangerekend per verkocht ticket, maar met een maximum zodat de winst niet onder € 1.500
   daalt. Dit ter compensatie van de gemaakte administratiekosten bij het verhandelen van de
   tickets en als bijdrage voor de algemene promotie.
* Voor het berekenen van de opbrengst, bezorgt de vereniging een overzicht van de door hen
   verkochte tickets aan de cultuurdienst.
 
- Een voorstelling die wordt opgenomen in het seizoensaanbod wordt ook opgenomen in alle
  promo-kanalen die GC De Pit gebruikt voor het promoten van het gehele abonnement.
- De vereniging dient zelf ook promotie te voeren en zal hierbij het logo van de gemeente
  gebruiken en de samenwerking tussen de vereniging en het GC de Pit vermelden.
- Het contract met de artiest wordt vastgelegd door het GC De Pit en zal de vermelden dat de
  organisatie in handen is van het GC de Pit i.s.m. de vereniging.
- De ticketverkoop van deze voorstelling verloopt via het GC De Pit.


klik hier om terug te gaan naar Cultuurdienst (Afdeling Vrijetijd)