Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

voorlopig rijbewijs model 3

Annick Van den Bossche
ACC dienst rijbewijzen Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout
Tel. 052-33 95 14
fax 052-33 58 68
e-mail : annick.vandenbossche@buggenhout.be
welkom bij onze dienstverlening


VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN MODEL 3
Sinds 2013 zijn de†voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel. De aanvraag dient persoonlijk te gebeuren.

Voorlopig rijbewijs model 3 - voor alle categorie uitgezonderd categorie B
- 1 jaar geldig
- er worden 1 of 2 begeleiders op het voorlopig rijbewijs vermeld (uitgezonderd categorie A3, A en A-)
- enkel geldig op Belgisch grondgebied

Gelieve mee te brengen :
- e-id
†- aanvraagformulier voorzien van de nodige handtekeningen. Bij vrijstelling van theoretisch examen zijn er blanco formulieren te bekomen op de gemeente. Begeleiders ondertekenen het aanvraagformulier. De gemeente van verblijf van de begeleider(s) moeten nakijken of ze begeleider mogen zijn en zullen dit op het aanvraagformulier valideren.
- rijgeschiktheidsattest groep 2 voor categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE.

Foto
Pasfoto's zijn niet meer nodig. Deze worden†opgehaald via de elektronische identiteitskaart.
Indien de foto niet meer gelijkend is, kan u een nieuwe foto met witte achtergrond afgeven die zal worden in gescand op het moment van de aanvraag.

Liefst met†bancontact betalen.

Wachttijd
De leveringstermijn van het voorlopige rijbewijs bedraagt 4 ŗ 5 werkdagen.
Bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs doet men hiervan aangifte bij de politie, waar een aanvraagformulier wordt bekomen.
Het voorlopig rijbewijs mag afgehaald worden door een derde met volmacht.

klik hier om terug te gaan naar Burgerzaken