Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

1712, centrale meldpunt voor geweld en misbruik

Van 9 tot 17 uur kan iedereen gratis op het nummer 1712 terecht met vragen en meldingen rond (vermoeden van) geweld. Het meldpunt is geen alarm- of kliklijn, maar een hulplijn, een aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over geweld, misbruik of mishandeling. 1712 wordt bemand door medewerkers van de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK). Die organisaties bezitten expertise in partnergeweld, slachtofferhulp en ouderenmishandeling. Een telefoontje naar 1712 wordt doorgeschakeld naar een hulpverlener in uw eigen provincie.

www.1712.be

 

welkom bij onze dienstverlening


klik hier om terug te gaan naar Politiezone