Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

echtscheiding

Informatie uitsluitend mits afspraak via burgerzaken@buggenhout.be

welkom bij onze dienstverlening

Wanneer het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding is uitgesproken in kracht van gewijsde is getreden, stuurt de griffier binnen de maand het beschikkend gedeelte van het vonnis of het arrest bij aangetekende zending aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk voltrokken is.

Termijn van overschrijving:
Binnen een maand na de kennisgeving aan de ambtenaar schrijft hij/zij†het beschikkend gedeelte over in de lopende registers.

Gevolgen van deze overschrijving:
Ten aanzien van de derden : reeds gevolg vanaf de dag van overschrijving.
Ten aanzien van de goederen : vanaf het proces-verbaal ter uitvoering van artikel 1292.
Ten aanzien van de persoon van de echtgenoten : vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde gaat.

http://www.belgium.be/nl/familie/koppel/scheiding/echtscheiding/


klik hier om terug te gaan naar Burgerlijke stand