Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

LEIFkaart

LEIFkaart aanvragen NA wilsverklaringen

De LEIFkaart is een geplastificeerd kaartje (formaat bankkaart) dat vermeldt over welke geregistreerde wilsverklaringen u beschikt. U bewaart het in de portefeuille.
Ze biedt een bijkomende garantie dat hulpverleners sneller op de hoogte kunnen gebracht worden van iemands wettelijke wilsverklaringen.

 

welkom bij onze dienstverlening

Op de LEIFkaart staan enkel de gegevens vermeld die u zelf wil. Op de LEIFkaart staat naast de naam en het rijksregisternummer (belangrijk om geregistreerde documenten snel terug te vinden) alle wettelijke documenten* vermeld waarover men verklaart te beschikken.
Op de kaart kan ook de naam van een contactpersoon vermeld worden met diens telefoonnummer.

*Deze wettelijke documenten moeten EERST worden geregistreerd bij de Dienst Burgerzaken bij de gemeente:
voorafgaande negatieve wilsverklaring
voorafgaande wilsverklaring euthanasie (enkel geldig bij coma)
verklaring voor orgaandonatie
verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
document ‘Lichaam schenken aan de wetenschap’

Vraag vooraf een afspraak aan via annick.colpin@buggenhout.be.

Pas NA registratie van de documenten kunt u de LEIFkaart aanvragen bij http://leif.be/nl/leifkaart/leifkaart-aanvraag.htmlklik hier om terug te gaan naar Senioren