Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Commissie algemene zaken - Toelichting 2 mei 2013

Commissie voor algemene zaken - Toelichting 2 mei 2013 welkom bij onze dienstverlening

1. Algemeen politiereglement - Hoofdstuk 1 - Openbare rust, veiligheid en overlast.

De gemeenteraad heeft in februari een commissie voor algemene zaken opgericht met als voornaamste opdracht de voorbereiding van een algemeen politiereglement.

Het huidige politiereglement is een samenraapsel van al de politiereglementen die de gemeenteraad van Buggenhout in de loop van de geschiedenis heeft goedgekeurd. Begin jaren 80 werd een poging ondernomen om al die reglementen te bundelen. In welke mate dat volledig gelukt is, is onzeker. Bovendien werden de nieuwe besluiten van na 1981 niet systematisch gebundeld. Resultaat is dat we geconfronteerd worden met verouderde bepalingen en dat we vandaag niet met zekerheid kunnen stellen wat er allemaal wel of niet mag in Buggenhout. Voor zekere deelgebieden (bijvoorbeeld het reglement inzake huisvuil) is dat gelukkig wel het geval.

Bovendien is de politiezone vragende partij naar een zo uniform mogelijke regeling in Lebbeke en in Buggenhout. Afwijkingen zijn altijd mogelijk omdat dit behoort tot de autonomie van de gemeente, maar op zijn minst zouden de politiereglementen van Lebbeke en Buggenhout dezelfde structuur moeten kennen zodat de politie op het terrein makkelijk kan vaststellen of er actie moet ondernomen worden of niet.

Het politiereglement van Lebbeke is in de loop van de voorbije legislatuur gemoderniseerd en gecoördineerd. Dit reglement is in ons bezit en wordt als bijlage bezorgd met de stukken van deze vergadering. Vanaf mei zal de commissie elke eerste donderdag van de maand (uitgezonderd de vakantiemaanden) uitgenodigd worden om een twintigtal pagina’s te bespreken. In mei starten we met hoofdstuk 1 – openbare rust, veiligheid en overlast. De teksten zijn bekeken door de gemeentesecretaris en besproken met de voorzitter van de commissie, met het managementteam en desgevallend met betrokken diensthoofden. Waar nodig geacht worden voetnoten ter verduidelijking of met discussiestof geplaatst. De rode paragrafen zijn aangepassingen aan de Buggenhoutse situatie, maar niets let om ook deze passages ter discussie te stellen.

Los van deze discussie staat de vraag of de invoering van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) opportuun is. Indien dat het geval is, kan dit best opgenomen worden in het politiereglement, maar de discussie ten gronde zal pas helemaal op het einde gevoerd worden. Het eerste doel is een coherent reglement te schrijven.

De definitieve teksten zullen voorgelegd worden aan gemeenteraad, eventueel na advies van het parket.


klik hier om terug te gaan naar Gemeenteraadscommissies