Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Reglement bezwaren tegen gemeentelijke belastingen

Reglement bezwaren tegen gemeentelijke belastingen
De teksten van dit reglement zijn†aangepast aan de bepalingen van het decreet van 28 mei 2010 houdende diverse wijzigingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
welkom bij onze dienstverlening

De belastingschuldige kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete een bezwaar tegen een gemeentebelasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen, die handelt als administratieve overheid.
 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.


 

Besluit 130829
klik hier om terug te gaan naar FinanciŽn