Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Retrib. plaatsrechten foren en elektriciteit

Retributie plaatsrechten foren en elektriciteit

Er wordt voor een periode met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd op het verlenen van staanplaatsen aan foorinstellingen en het gebruik van elektriciteit

welkom bij onze dienstverlening

Retributie op plaatsrechten op de foorinstellingen en gebruik van elektriciteit.
 
De retributie voor staanplaatsen voor attracties bedraagt per kermis:
 
·       Centrum september:
-        Kleine attracties
de standaard kermiswagen met een maximum diepte van 3 meter excl. de luifel
€6,00 per strekkende meter.
-        Grote attracties
meer dan 3 meter diepte , worden per m˛ bezetting berekend exclusief luifels, inclusief geplaatste voertuigen zoals laadwagens en stroomgroepen.
€1,25 per vierkante meter.
-        Kramen met kermisgastronomie (hamburgers, frituur, smoutebollen,…)
€20,00 per strekkende meter.
-        Kramen met enkel snoepgoed (suikerspin, lolly’s, …)
€6,00 per lopende meter

·       Voor de kermissen van Centrum juni, Opdorp juli en Opstal september worden deze tarieven verminderd met 25 %.

·       Voor kermisexploitanten die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Buggenhout worden deze tarieven verminderd met 50 %.

De retributie voor staanplaatsen voor elke wagen, kraam, kermis- of foorinrichting, caravan of woonwagen op het publiek domein geplaatst n.a.v. een door het gemeentebestuur ingerichte openbare kermis, wordt vastgesteld volgens de hierboven vermelde nieuwe tarieven, waarbij de gedeelten van een meter als een volle meter worden aangerekend, met een minimum van 5 meter. Wanneer een oppervlakte wordt gehanteerd, wordt een begonnen vierkante meter als een volle vierkante meter aangerekend met een minimum van 15m˛.

De retributie voor het gebruik van de gemeentelijke marktkast zal als volgt worden aangerekend per kermis:
-    per woonwagen of caravan: 5,00 euro
-    per kermisactiviteit:
·       per blauwe stekker (32A monofase): 20 euro;
·       per rode stekker (63A 3-fasen): 75 euro.

Aan volgende grote attracties wordt geen toelating verleend om elektriciteit af te nemen van de elektriciteitskasten van de gemeente: autoscooter, rupsmolen, lambada, twister of gelijkaardige attractie. De foorkramers van deze attracties dienen zelf in te staan voor de nodige stroomvoorzieningen.


gecoördineerd besluit 130829 en 140522
klik hier om terug te gaan naar Financiën