Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Retrib. ter beschikking gestelde materialen

Er wordt voor een periode met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een gemeentelijke retributie gevestigd op uitleen van een rattendoos

Verkoop / toewijzing van goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting of van afvalstoffen

welkom bij onze dienstverlening

Retributie op goederen en materialen ter beschikking gesteld door de afdeling grondgebiedzaken.

De retributie voor uitleen van een rattendoos bedraagt ongewijzigd per aangetekende aanmaning 25 euro.

Gevonden goederen of voorwerpen van gerechtelijke uitzettingen die tot het patrimonium van de gemeente behoren, worden gratis ter beschikking gesteld van de Buggenhoutse sociale instellingen.

Overblijvende goederen en afval met verkoopwaarde zoals brandhout, hakselhout en metalen worden ter beschikking gesteld van andere gegadigden en toegewezen aan de hoogste bieder.

Besluit 130829
klik hier om terug te gaan naar FinanciŽn