Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Nalatenschap

welkom bij onze dienstverlening

FinanciŽle en administratieve formaliteiten bij overlijden
Rekeningen, spaarboekjes, safes. De kredietinstellingen zullen bij het overlijden van een klant alle rekeningen, spaarboekjes, Ö blokkeren tot de nalatenschap is vereffend. Volmachten komen te vervallen en safes worden verzegeld. De kluis die de overledene bezat wordt geopend in het bijzijn van de erfgenamen, een personeelslid van de bank en eventueel een afgevaardigde van de administratie van FinanciŽn.

Testament
Bij een eigenhandig geschreven testament neemt u best contact op met een notaris.
Die kan nagaan via het Centraal Register der Testamenten of er al dan niet een testament bij een notaris werd opgesteld.
 
Nalatenschap
Onder nalatenschap verstaat men het geheel wat iemand van een overledene erft.
De nalatenschap moet aangegeven worden binnen de 5 maanden na het overlijden. De aangifte gebeurt bij de ontvanger der Successierechten van het kantoor waar de overledene zijn woonplaats had. Indien men niet tijdig de aangifte doet, wordt een boete opgelegd wanneer successierechten verschuldigd zijn.

Ministerie van FinanciŽn
ontvanger der Successierechten
RAC
9200 Dendermonde
 
Successierechten
Erfgenamen moeten successierechten betalen op het actief van de nalatenschap. De tarieven variŽren in verhouding met het bedrag van het erfdeel en de graad van verwantschap. De successierechten moeten ten laatste binnen 2 maanden na het verstrijken van de indieningstermijn betaald worden.
 
Aanvaarden, verwerpen of aanvaarden onder bepaalde voorwaarden van een nalatenschap
De nalatenschap omvat zowel de bezittingen als de schulden van de overledene. Men kan de nalatenschap aanvaarden, verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van een boedelbeschrijving. Erfgenamen hebben het recht een nalatenschap te verwerpen indien de passiva (schulden) hoger zijn dan de activa. 

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/aangifte_van_nalatenschap/

klik hier om terug te gaan naar Burgerlijke stand